Edukativni video materijali

Edukacijski videozapisi na temu palijativne medicine prezentirani od strane renomiranih profesora:

Prof. Marijana Braš, psihijatar, subspecijalist psihoterapije
Voditeljica vijeća predmeta palijativne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. Veljko Đorđević, psihijatar, subspecijalist socijalne psihijatrije
Suosnivač centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Edukacijski video za zdravstvene djelatnike
Edukacijski video za socijalne radnike
Edukacijski video za članove obitelji

Priručnik o palijativnoj skrbi za članove obitelji

Autor: Prof. dr. Veljko Đorđević